Nonviolence Communication In Daily Life

03 front

มีใครไม่เคยทะเลาะกับใครเลยบ้างคะ…

การทะเลาะ ถกเถียง ความขัดแย้ง เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต่างต้องเจอ
ทั้งที่จริงๆ แล้วคงไม่มีใครอยากได้ประสบการณ์เหล่านี้
หลายครั้งความขัดแย้งจากเรื่องเล็กๆ ก็กลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตได้
ทำให้เพื่อนเข้าหน้ากันไม่ติด บรรยากาศในครอบครัวไม่น่าอยู่ เพื่อนร่วมงานไม่ค่อยอยากจะให้ความร่วมมือกัน
หรืออาจถึงขั้นการใช้กำลังความรุนแรงเข้าใส่กัน  

ดร.มาร์แชล โรเซนเบอร์ก นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้พัฒนาแนวคิด “การสื่อสารโดยไร้ความรุนแรง”
หรือ Nonviolent Communication ที่ได้รับอิทธิพลสันติวิธีของมหาตมะ คานธี
เขาใช้เวลาตลอด 40 ปีที่ผ่านมาในการเผยแพร่วิธีการสื่อสารโดยไร้ความรุนแรง
ในประเทศไทยได้นำเอาหลักสูตรนี้มาพัฒนาผ่านเสมสิกขาลัย
อันเป็นหน่วยงานการกุศลเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณแบบองค์รวม
( http://www.semsikkha.org/sem/)
ส่วนข้อมูลหลักของบล็อคนี้ นำมาจากหนังสือ “สื่อสารอย่างสันติ”
เรียบเรียงโดยคุณไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

หากอยากได้สังคมแห่งความสันติสุข ต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุด นั้นคือตัวเราเอง
จากความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว พัฒนาออกไปสู่ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในระดับสังคม

การสื่อสารอย่างสันติเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยพยายามให้ความต้องการของทุกฝ่ายได้รับการตอบสนอง
การสื่อสารอย่างสันติฝึกให้เรามองคู่สนทนาเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
ภายใต้หลักคิดพื้นฐานว่าเราทุกคนมีความกรุณาอยู่ในตัว
การสื่อสารอย่างสันติเป็นไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลักสำคัญ

ถ้าพร้อมแล้วก็คลิ๊กไปอ่านใน ตอนที่ 1 กันเลยค่ะ

%d bloggers like this: